1. Úvod
  2. Vše o nákupu
  3. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

MAJITEL A PROVOZOVATEL RUNSPORT.CZ

Lenka Sadílková

LENZO CZ s.r.o.

Svojsíkova 1088

563 01 Lanškroun

IČ: 05225507

DIČ: CZ05225507

Jsme plátci DPH

e-mail: runsport@post.cz

----

OBCHOD RUNSPORT.CZ a adresa pro vrácení zboží 

Lorencova alej 1097 (1.patro)

563 01 Lanškroun

 ----

AMBASADOR WEBU

ROBERT KRUPIČKA - reprezentant ČR v běhu do vrchu, účastník na ME a na MS

info zde

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Kupující učiněním objednávky akceptuje zde uvedené obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztah neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


Prodávající: viz Provozovatel

Kupující:
Spotřebitel, který objednává zboží u prodávajícího.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Záruční list, daňový doklad:
Daňový doklad vystavený prodávajícím, který obsahuje zákonem stanovené minimum náležitostí. 

Objednávka, kupní smlouva:
Objednávka učiněná v e-shopu, e-mailem nebo  písemně, je návrhem kupní smlouvy. V případě tiskových chyb si prodávající vyhrazuje právo informovat spotřebitele o nastalé změně v návrhu kupní smlouvy. Jestliže nebude spotřebitel s navrženou změnou souhlasit, má právo od návrhu kupní smlouvy do 24h odstoupit bez sankcí.


Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky.

Potvrzením objednávky stvrzuje spotřebitel souhlas s obchodními podmínkami, platnými v den podání objednávky. 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Uzavření kupní smlouvy se rozumí objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Podmínkou platnosti internetové elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Po odeslání objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem (runsport@post.cz) potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás zkontaktujte e-mailem na runsport@post.cz nebo telefonicky na tel. č. +420 777 618 562. Následně, po vyřízení objednávky a odeslání zásilky, nebo případné zboží k vyzvednutí v naší provozovně, je zasláno zákazníkovi o této skutečnosti závazné potvrzení na kontaktní e-mail uvedený v registraci.

3. DODACÍ LHŮTA

U zboží skladem je doba doručení do 2 pracovních dní.

U zboží do 8 prac. dní a u zboží 2-4 prac. dny - zboží je u dodavatele.

U objednávek na Slovensko se doba doručení pohybuje od 3-10 prac.dní.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající vyexpedovat objednávku nebo předat ji dopravci do 7 pracovních dnů, není-li u zboží uvedeno jinak. Pokud zboží skladem není je dodací doba na dotaz zákazníka. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

4. CENA A PLATBA ZBOŽÍ

Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.runsport.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě platby převodem na účet bude kupní cena považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Kupní cenu lze uhradit při převzetí zásilky u zvoleného typu dodání nebo předem na účet prodávajícího: 2301061084/2010

 

5. CENA DOPRAVNÉHO:

V rámci ČR:

ZPŮSOB DOPRAVY:

za objednávku do 999,-

GLS za 60,-

Česká pošta - Balík do ruky za  75,-

Česká pošta - Balík na poštu za  75,-

-----------------------------------

za objednávku nad 1.000,-

GLS za 0,-

Česká pošta za  0,-

 

ZPŮSOB PLATBY

za objednávku do 999,- DOBÍRKA

GLS za 30,-

Česká pošta za  30,-

-----------------------------------

za objednávku do 999,- PŘEVODEM

GLS za 0,-

Česká pošta za  0,-

-----------------------------------

za objednávku nad 1.000,- DOBÍRKA

GLS za 30,-

Česká pošta za  30,-

-----------------------------------

za objednávku nad 1.000,- PŘEVODEM

GLS za 0,-

Česká pošta za  0,-

 

Osobní odběr po domluvě na adrese – Svojsíkova 1088, 563 01 Lanškroun        0,-

 

Na Slovensko:

za objednávku do 999,-

DPD - platba předem na účet: 2301061084/2010 100,-

 

za objednávku nad 1.000,-

DPD - platba předem na účet: 2301061084/2010  0,-

 

Zboží na Slovensko neposíláme na DOBÍRKU !!!

Akceptujeme pouze platbu předem.

IBANCZ9020100000002301061084
BIC kód/SWIFTFIOBCZPPXXX

 

V případě, že Vás DPD (Česká pošta) nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Úložná doba je 5 dnů. Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě nás kontaktujte. Každý balík má své podací číslo a my zjistíme, kde je uložen. Většinou je na Vaší poště, přestože Vám nebylo dodáno oznámení.


6. REKLAMACE

Reklamace se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb, Občanského zákoníku, který upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.


Podmínky pro uznání reklamace:
- výrobek byl používán v souladu s návodem a určením
- vada byla oznámena neprodleně po zjištění – nedošlo k překročení záruční lhůty
- byl předložen doklad o zakoupení
- reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího
- prodávající posoudí oprávněnost reklamace a rozhodne o způsobu řešení
- pokud nebude vada zjištěna nebo pokud se nebude jednat o vadu podléhající záručním podmínkám, nebude reklamace uznána a kupující je povinen prodávajícímu uhradit případné náklady s tím vzniklé


Reklamaci nelze uplatnit 
- při běžném opotřebení výrobku
- při nesprávném použití výrobku
- při poškození výrobku zaviněném nesprávnou údržbou
Prodávající nenese zodpovědnost za poškození zboží během přepravy.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne převzetí předmětu reklamace. Prodávající o výsledku reklamace obratem vyrozumí spotřebitele.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

Formulář pro odstoupení ZDE

Formulář pro výměnu zboží ZDE

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu zboží v plné výši bez přepravních nákladů, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

  • zboží zašlete na adresu provozovny, uvedenou na stránce „kontakt“
  • Při vrácení zboží nebude akceptována dobírka!
  • zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené
  • zboží musí být kompletní, včetně příslušenství a veškerých dokumentů, zejména včetně originálu prodejního dokladu (faktury)
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží

Provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svého internetového obchodu garanci vrácení peněz po dobu 14ti dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Z částky budou odečteny náklady na poštovné. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.

Je třeba si uvědomit, že zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, ovšem musí dodavateli předat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není možné, bude kupujícímu sníženo plnění o takto spotřebované množství. Prodávající musí v takovém případě vzniklou škodu prokázat a poté bude kupujícímu vrácena částka snížena o finanční vyjádření poškození, případně spotřeby.

Prodávající navíc může uplatnit nároky na další skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu www.runsport.cz

Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • zboží je dlouhodobě nedostupné
  • cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.).

V případě, že zboží nemá náhradu, bude toto zboží z objednávky stornováno.

Pokud jste již za zboží zaplatili bankovním převodem a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, bude rozdíl peněz převeden zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 prac. dnů od připsání platby na náš účet, nejpozději však do 14 dnů ode dne připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.


8. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího.
Prodávající se zavazuje neposkytnout tyto údaje třetím osobám.

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Své údaje můžete také měnit po přihlášení do zákaznického účtu v sekci „Změnit osobní údaje“.


9. OSOBNÍ KONZULTACE

Pokud si nejste svým výběrem jisti, rádi vám pomůžeme, kontaktujte nás prosím na výše uvedeném e-mailu e-shopu.

 

10. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.